Se alle vores hold »

Førstehjælp til kørekort til bil/mc/traktor​

Når du tager kørekort 1. gang skal du deltage i et 8 timers kursus i Færdselsrelateret førstehjælp.

Kurset skal være gennemført inden kørelæreren kan aflevere din Ansøgning om kørekort til godkendelse hos Borgerservice.

Du kan godt deltage i førstehjælpskurset inden du starter på teoriforløb i køreskolen – dit kursus må dog højst være 1 år gammelt, når din Ansøgning indleveres.

Jeg afholder løbende Førstehjælpskurser til Kørekort i Ebeltoft, i køreskolens teorilokale på Havnevej 10A. Se datoen for næste kursus under “SE HOLD” på hjemmesiden, og find et Førstehjælpskursus der passer dig..  Tilmelding er nødvendig.

Medbring mad og drikke og kom i afslappet tøj.​​

Førstehjælpskursus er obligatorisk til kørekort, men fordi det er obligatorisk, behøver det ikke være kedeligt …

Jeg prioriterer et spændende og lærerigt kursus, krydret med aktiviteter og viden om førstehjælp.

Bliv klar til at hjælpe når ulykken sker …

Og få dit bevis for deltagelse i førstehjælpskurset til kørekort …

Du vil få lejlighed til at reflektere over de hyppigste årsager til at personer bliver dræbt eller kommer alvorligt til skade i trafikken, og hvilke forebyggende tiltag du selv kan gøre.

Du lære at handle hensigtsmæssigt på et ulykkessted, efter førstehjælpens hovedpunkter. Skabe sikkerhed, tilkalde hjælp, yde førstehjælp, samt hvordan du laver en god overlevering til det professionelle redningsmandskab når de kommer frem til stedet.

Du vil i løbet af kurset få øvelse i at yde førstehjælp til tilskadekomne, i at yde psykisk førstehjælp, og i at håndtere bevidstløse personer, med eller uden normal vejrtrækning. Vi vil træne at yde Hjerte-Lunge-Redning, uden og med brug af en Hjertestarter (AED) samt få viden om symptomer på Hjertestop og Stroke.

Kurset vil være med et minimum af teori, med fokus på praksisnære øvelser, deltagerreflektion og træning i at yde førstehjælp.